Duorsume ûnderwiiswike yn Opsterlân

Ondernemers, professionals en vrijwilligers uit Opsterland laten in de week van 3 tot en met 7 juni aan kinderen zien hoe zij zich inzetten voor een duurzame leefomgeving. In deze Duurzame Doe Week gaan basisschoolkinderen aan de slag met duurzaamheid via excursies, workshops en gastlessen gegeven door bedrijven en organisaties uit de buurt. De aftrap vindt plaats op maandag 3 juni 09.45 uur voorafgaand aan het boekenruilfeestje van juf Jocyta en de gastles over afval en recyclen op school De Opstekker in Tijnje. 

Veel bedrijven en organisaties in Opsterland doen iets met duurzaamheid en laten dat graag zien aan de volgende generatie door middel van een leuke activiteit. Zo kunnen klassen onder andere een speurtocht doen door de energiezuinige voorbeeldwoning van ThermoNoord in Gorredijk, de workshop ‘bouw een solarboot’ meemaken of een ecologisch wasmiddel maken. En nog veel meer! 

Aftrap 

De start van deze Duurzame Doe Week is op maandag 3 juni om 09.45 uur bij school De Opstekker in Tijnje. Om 09.45 uur ploeteren de kinderen van De Opstekker samen met wethouder Durk Durksz zich een weg naar buiten door een muur van vuilniszakken. De vuilniszakken worden door de kinderen geraapt en in de vuilniswagen van Omrin gegooid.  

Wethâlder Durk Durksz: ‘Mei de leuke aktiviteiten dy 't yn de Duurzame Doe Week op de planning steane, wurdt duorsumens op in positive wize ferbûn oan de libbenswrâld fan bern. Dizze ûnderwiiswike is foar de dielnimmende bedriuwen in moaie wize om harren ynset sjen te litten én om de folgjende generaasje sjen te litten hoe ’t hja letter ek bydrage kinne oan in griene, sûne en duorsume leefomjouwing. Geweldich dat der safolle animo is!’

Welke activiteiten zijn er? 

Alle juffen en meesters in de gemeente Opsterland konden hun klassen gratis inschrijven voor leuke activiteiten naar keuze. De activiteiten vinden plaats op school, bij een bedrijf of buiten in de buurt. Alle informatie over de activiteiten is te vinden op www.duurzamedoeweek.nl/opsterland.