De inhoud is geladen.

Home

Energieneutraal in 2035

Opsterland in 2035 energieneutraal: dat is onze ambitie. Samen met onze inwoners en bedrijven willen we alle energie die in de gemeente wordt gebruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken.

  • Inwoner

    Als wij in 2035 een energieneutrale gemeente willen zijn, dan hebben wij de hulp van inwoners hard nodig. Bijvoorbeeld door het oprichten van energiecoöperaties of andere initiatieven. Ook zijn wij op verschillende manieren regelmatig in contact met onze inwoners.

  • Ondernemer

    Er zijn veel kansen voor ondernemers als het gaat om de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan elektrische bedrijfswagens en het gebruik van duurzame grondstoffen. Ook zijn er speciale regelingen en subsidies voor ondernemers.

Op weg naar energiezuinig wonen in Nij Beets

Dorpscoöperatie KRIGEL en de gemeente Opsterland gaan Nij Beets komende anderhalf jaar helpen om stappen te zetten in het verduurzamen van de woningen. Dit gaan we doen met informatiebijeenkomsten, persoonlijke advisering en andere activiteiten waar behoefte aan is. 

Meer informatie