Opsterland in 2035 energieneutraal: dat is onze ambitie. Samen met onze inwoners en bedrijven willen we alle energie die in de gemeente door bewoners, bedrijven en de mobiliteit van het gemeentelijk wagenpark wordt gebruikt, binnen de gemeentegrenzen duurzaam opwekken. 

Het project energietransitie

Ons project energietransitie komt voort uit het Klimaatakkoord. In het jaar 2015 heeft Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. De doelstelling van dit akkoord is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dit is nodig om droogte, heftige regenval, overstromingen en de zeespiegelstijging te voorkomen. 

Ook is er een landelijk Klimaatplan. Hierin staat vastgelegd hoe Nederland de CO2 uitstoot moet verlagen. Dit betekent onder andere dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Er mag dan in de bebouwde omgeving geen gebruik meer worden gemaakt van fossiele brandstoffen voor bijvoorbeeld de verwarming van woningen en gebouwen. 

Dan hebben wij nog ons eigen coalitieakkoord. Hierin staat dat wij als gemeente in 2035 energieneutraal willen zijn. Alle energie die wij verbruiken binnen onze gemeente, willen wij duurzaam opwekken binnen de gemeentegrenzen. Dit is een grote opgave. Daarom werken wij samen met inwoners, ondernemers en partners.