Energiecoaches zijn vrijwilligers die kennis en ervaring hebben met energiebesparing. Zij kunnen u informeren en adviseren over energiebesparende producten en over hoe zuiniger om te gaan met energie (energiegedrag). Ook kunnen ze u op weg helpen bij het verduurzamen van uw woning.

Op dit moment zijn er energiecoaches in Beetsterzwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. De meeste energiecoaches richten zich op inwoners van het eigen dorp. Een aantal is ook bereid om in een ander dorp langs te komen. 

Wij zoeken energiecoaches

Lijkt het u leuk om dorpsgenoten te helpen met energiebesparing? Word dan energiecoach!

Vooral voor de dorpen waar nog geen energiecoach is, is Opsterland nog op zoek. Energiecoaches krijgen een opleiding voordat ze aan de slag gaan. Geïnteresseerden kunnen mailen naar: energie@opsterland.nl.

Beetsterzwaag

Niek Jetten
jettenniek@gmail.com
06 54386696


Lippenhuizen

Norman Andrews
normanelsandrews@ziggo.nl
06 20180120

Schelte Goingia 
shj.goinga@gmail.com
06 20266711

Willem van den Pol         
post@wilant.net 
06 15833973 

Luxwoude

Henk Vellema
henk.vellema@ziggo.nl  

 

Bakkeveen

Frans Mulder
mulder_frans@hotmail.com
06 30653272

Ale Douma
ale.douma@gmail.com
06 50682033

 

Wijnjewoude

Tjeerd van der Vaart
weinterp@mediapower.nl
06 52477200

Willem Reitsma
reits440@planet.nl
06 23383369

Michel Scherpenzeel
scherpenzeelschilders@outlook.com  
06 42814729

Tina Hulst
tina@puurhulst.nl    
06 30975887