Energiecoaches zijn vrijwilligers die kennis en ervaring hebben met energiebesparing. Zij kunnen u informeren en adviseren over energiebesparende producten en over hoe zuiniger om te gaan met energie (energiegedrag). Ook kunnen ze u op weg helpen bij het verduurzamen van uw woning.

Wij zoeken energiecoaches

Lijkt het u leuk om dorpsgenoten te helpen met energiebesparing? Word dan energiecoach!

Vooral voor de dorpen waar nog geen energiecoach is, is Opsterland nog op zoek. Energiecoaches krijgen een opleiding voordat ze aan de slag gaan. Geïnteresseerden kunnen mailen naar: energie@opsterland.nl.

Bakkeveen

Frans Mulder
mulder_frans@hotmail.com
06 30653272

Ale Douma
duurzaam@bakkeveen.nl
06 50682033

Jan van Dalen
duurzaam@bakkeveen.nl

Roel Hoekstra
duurzaam@bakkeveen.nl

Beetsterzwaag

Niek Jetten
jettenniek@gmail.com
06 54386696

Gorredijk

Jan Siersma
jan.s@siersma.net 

Hemrik

Frank in den Bosch
fwbosch@hotmail.com 

Langezwaag

Wietze Lap
wietzelap8@gmail.com 

Jonkersland

Thomas de Roy
06-43059660

Lippenhuizen

Norman Andrews
normanelsandrews@ziggo.nl
06 20180120

Schelte Goingia 
via duurzaamlippenhuizen@gmail.com

Willem van den Pol         
via duurzaamlippenhuizen@gmail.com

Geert Kootstra
via duurzaamlippenhuizen@gmail.com

Luxwoude

Henk Vellema
henk.vellema@ziggo.nl  

Marjan Maat
marjan.maat@gmail.com

Nij Beets

Hilbert Hoekstra
hhoekstra123@gmail.com

Rob Speelman
robspeelman@ziggo.nl

Aloys Oude Voshaar
aloysoudevoshaar@gmail.com 

Terwispel

Henk de Vries
henkdevries.711@gmail.com

Albert Bijlsma
Albert.bijlsma@live.com

Wijnjewoude

Tina Hulst
Projectleider besparen/bespaarcoach
besparen@wen.frl
06 30975887

Otto Welfing
0644151867

Willem Reitsma
reits440@planet.nl
06 23383369