Isoleren is de eerste stap naar verduurzaming. Het verlaagt de energierekening en verhoogt het wooncomfort. Eén van de manieren om uw huis te isoleren is spouwmuurisolatie; gemakkelijk, effectief én relatief goedkoop. Maar wist u dat door het isoleren van spouwmuren (en daken van buitenaf) regelmatig vogels of vleermuizen verstoord of gedood worden? Soorten die we in steden en dorpen hard nodig hebben, maar nu steeds zeldzamer worden.

De gemeente Opsterland werkt aan een (pre-) Soortenmanagementplan (SMP) om te zorgen dat verduurzaming samen gaat met de bescherming van gebouwbewonende diersoorten.

Uw spouwmuur Natuurvriendelijk Isoleren

Het isoleren van de spouwmuur is de laatste tijd vaak in het nieuws. Maar waar moet u nou precies rekening mee houden?

Voordat u de spouwmuur kan isoleren, moet de muur gecontroleerd zijn op de aanwezigheid van bijvoorbeeld vleermuizen. Vervolgens moet u een ontheffing (toestemming) aanvragen bij de provincie. Dit is nodig om de dieren te beschermen en is verplicht volgens de Wet natuurbescherming. Zijn er beschermde diersoorten aanwezig? Dan moeten deze worden overgeplaatst naar een andere plek. We noemen dit ook wel 'Natuurvriendelijk Isoleren'. Een gecertificeerd bedrijf kan u hierbij helpen.

Dit onderzoek en het aanvragen van een ontheffing moet nu nog per woning gebeuren. Het kost veel tijd én is duur. Ook moet u soms lang wachten voordat het onderzoek kan plaatsvinden door het landelijke tekort aan ecologen.

De gemeente Opsterland wil dit verbeteren en versnellen

We willen dit traject voor onze inwoners gemakkelijker en goedkoper maken. Daarom starten we samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf een traject op om tot een Soortenmanagementplan (SMP) te komen. Dit plan beschrijft de populatie en het leefgebied van beschermde diersoorten. Ook staat er in wat er moet gebeuren om deze soorten te beschermen. Wij kunnen dan als gemeente voor alle kernen een ontheffing aanvragen.

Het ontwikkelen van een SMP duurt zo’n anderhalf tot twee jaar. Om toch op korte termijn te kunnen isoleren, vragen wij eerst een pre-SMP ontheffing aan bij de provincie Fryslân. Met deze ontheffing hoeft u zelf niet meer voor elke 'ingreep' ontheffing aan te vragen. Het onderzoek vooraf aan het isoleren van uw woning is dan niet meer nodig.

We starten dit jaar met een onderzoek in de gemeente

Eind dit jaar starten wij met een ecologisch onderzoek voor de gebouwde omgeving in onze gemeente. We zorgen voor nieuwe plekken waar de vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen kunnen verblijven en hun jongen groot kunnen brengen. Als dit klaar is, kunnen woningeigenaren direct gebruik maken van een voorlopige ontheffing. Dit noemen we ook wel het pre-SMP. We verwachten deze ontheffing begin volgend jaar aan te vragen bij de provincie Fryslân. Hier zullen we tegen die tijd over communiceren.

Een nieuwe subsidieregeling voor het isoleren van uw koopwoning

Begin volgend jaar starten wij met de uitvoering van het Isolatieprogramma Opsterland. Er komt geld beschikbaar vanuit het Rijk voor het isoleren van koopwoningen. Dit gaat om koopwoningen met een energielabel van D of lager en een WOZ-waarde tot €325.000,-. Het gaat om een subsidie van ongeveer €1320. Door het opstellen van het Soortenmanagementplan kunnen wij spouwmuurisolatie ook deel laten uitmaken van deze regeling. Naar verwachting starten we rond dezelfde tijd met de uitvoering van de subsidieregeling als dat we een ontheffing van de provincie Fryslân hebben voor het verduurzamen van woningen.

Wilt of kunt u niet wachten met het isoleren van uw spouwmuur tot er een pre-SMP is?

Houd dan rekening met een ecologisch onderzoek en het aanvragen van een ontheffing. Dit geldt ook voor het isoleren van uw dak van buitenaf. Hier kunnen vogels verblijven. Informeer bij een isolatiebedrijf of zij uw woning natuurvriendelijk kunnen isoleren.

In onderstaand filmpje vindt u een korte, heldere uitleg over Natuurvriendelijk Isoleren.