Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij de komende 30 jaar gaat aanpakken.

De meeste mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken dat in 2050 huizen en gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Ook de OWO-gemeenten bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas. 

Start Transitievisie Warmte

Elke gemeente moet eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. In deze visie komt te staan hoe de gemeente de overstap naar aardgasvrij de komende 30 jaar gaat aanpakken. Hiervoor is de inbreng van inwoners belangrijk. Er kan immers niet worden besloten welke buurten er klaar voor zijn -of juist nog niet-  zonder te weten wat er al wordt gedaan door de inwoners aan aardgasvrij wonen en wat de meningen en verwachtingen hierover zijn. Wat is een logisch moment voor een buurt om over te stappen naar aardgasvrije warmteoplossingen? En wat zijn de mogelijke alternatieven? De antwoorden hierop komen in de Transitievisie Warmte 2021 die de OWO-gemeenten de komende maanden gaan opstellen.