Opsterland heeft er weer een zonnepark bij. Op donderdag 12 mei 2022 opende wethouder Anko Postma het nieuwe drijvende veld zonnepanelen op de Lippe Gabriëlsplas in Ureterp. Het is, na Nij Beets en Gorredijk, het derde zonnepark in de gemeente.

"We zijn in Opsterland zeer ambitieus wat betreft energietransitie’’, aldus de wethouder. Hij is blij met het park, dat is aangelegd en wordt geëxploiteerd door GroenLeven. Het bedrijf heeft intensief samengewerkt met en gezorgd voor draagvlak onder de inwoners van Ureterp. Wethouder Anko Postma: "Daar hecht het gemeentebestuur veel waarde aan.’’

Voorsprong

GroenLeven is tevreden over de samenwerking met de gemeente, benadrukte projectleider Maarten Kemperman. "Opsterland trekt hard aan haar duurzaamheidsambities en heeft daarmee beslist een voorsprong ten opzichte van andere Friese gemeenten.’’

Voormalige zandwinput

De Lippe Gabriëlsplas is een voormalige zandwinput. Op het water zijn 25.000 panelen (7,8 hectare) gelegd, met een gezamenlijk vermogen van 14,9 MWp. De panelen zijn verankerd aan de bodem. Het vrijblijvende stuk van de plas en de oevers zijn natuurlijk ingericht, zodat vissen en vogels ervan profiteren.

Wandelpad

Er zijn verschillende boomsingels en fruit- en notenbomen geplant en door de vogelwacht Ureterp is een variatie aan vogelnestkasten opgehangen. De weides langs het wandelpad zijn ingezaaid met een kruiden- en bloemrijk mengsel en er zijn insectenhotels en vleermuizenkasten geplaatst. Ook is er een nieuw wandelpad rond de plas aangelegd.